TỔNG ĐÀI ĐẶT HÀNG

0888 477 779
Map
Trà Lão Đại

Trà Lão Đại

Xứng Danh Đế Vương

Trà Lão Đại Giá(Có VAT) Số Lượng
Gói 8g 55.000 đ
Hộp Sách 80g 660.000 đ
Hộp Thiếc 80g 825.000 đ

 Suối Giàng

 

 Búp

 

 Màu trắng

 

 1.300m

 

 Thủ công

 

 Hương nếp nương

 

Độc   Cây trà Shan tuyết lưu niên hơn 300 tuổi mọc tự nhiên trên núi cao 1.300m
  tại Suối Giàng Yên Bái
Tinh   Chỉ dùng búp trà non
Kỹ   Chế biến thủ công bằng tất cả tình yêu và tâm huyết
Hiếm   Số lượng có hạn (không quá 100kg/năm)
Tuyệt   Kết tinh tinh khí của đất trời. Hội đủ hình, hương, vị và sắc