TỔNG ĐÀI ĐẶT HÀNG

0888 477 779
Map
Nước chè xanh

Nước chè xanh

Không chỉ Hương Sơn, mà trong tỉnh nhiều nơi trồng chè, chè trại, chè vườn, có tiếng như chè khe Yên (Rú Hống), chè Hương Bộc (Thạch Hà)… Vùng Đức Thọ còn nhập chè Gay (Nghệ An) về.

Bởi adconline Thú Chơi Phong Lưu
 Bánh đậu xanh

Bánh đậu xanh

Bánh đậu xanh Rồng Vàng Kỳ Anh - Song Hỷ Trà

Bởi adconline Thú Chơi Phong Lưu